2 6 Flodins Filter Kuling Lysekil Sitech

Tillsammans kan vi!

Den 1 april 1903 blev Lysekil stad och fick stadsrättigheter - Lysekil blev en så kallad stapelstad, vilket innebar att man fick tillåtelse att idka handel med utlandet...
Idag är Lysekil - Staden vid havet - med fantastiska förutsättningar för att bo och
verka i!

Näringslivscentrum (NLC) - med fokus för framtiden, vill tillsammans med Lysekils kommun, näringslivet i Lysekil och Lysekils medborgare, vidareutveckla ett Lysekil att vara stolt över!
NLC är en ideell förening och drivs av direkt anslutna företag, Företagarna i Lysekil och Lysekils kommun. Vår kommuns politiska ledning har fastställt en vision och ett program som underlag för detta gemensamma arbete.

Våra fokusområden är:

• POSITIVA ATTITYDER

- Att medvetandegöra den positiva attitydens kraft!

• Samverkan mellan företag

- Bygga broar för tillväxt!

• Samverkan kommun och näringsliv

- Främja den lokala och regionala tillväxten!

• Skola och näringsliv!

- Samverkan skola och näringsliv! Samarbete i form av bl.a.
Kontaktmässa där elever och företagare möts.

• Infrastruktur

- Förstärka livsnerven till Lysekil!

• Företagsarena Lysekil

- En mötesplats för näringsliv och entreprenörskap!

• HR-Grupp

- Arbetsgrupp i Näringslivscentrum regi


Välkommen du också!
För Näringslivscentrum
Ulf Bertilsson, Ordförande

kommande-aktiviteter

Bygg Gullmarsbron

Läs mer här »

Aktiviteter Bli medlem

Nyheter

2017-09-18 Näringslivscentrum i Lysekil vill skapa en företagsarena för att stötta företagare i kommunen

Ny företagsarena i Lysekil

Läs mer »
2017-09-13 Diskussioner om företagsklimatet i Lysekils kommun tillsammans med Svenskt näringsliv Företagsklimatet i Lysekils kommun Läs mer »
2017-03-29 Kallelse föreningsstämma 2017

Kallelse föreningsstämma 2017

Läs mer »

Nya medlemmar

SGS
Logotype Fastighetsbyrån
Logotype Korp och Son
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Form AB